תנאי שימוש | קבוצת ד. זאבוס - נדל"ן בקפריסין ולימסול

תנאי שימוש

תנאי שימוש

עדכון אחרון: 19 ביולי 2017

הגישה והשימוש באתר זה ניתנים בכפוף לתנאים ולהגבלות הבאים:

 •  קבלה

אתר זה מופעל על ידי קבוצת ד. זאבוס שהיא קבוצה של חברות בערבון מוגבל, שבסיסה בקפריסין.

על ידי ביקור ושימוש באתר, אתם מסכימים, ללא הגבלה או סייג, להיות מחויבים לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות והעוגיות החלה עליכם ("מדיניות הפרטיות" ו"מדיניות העוגיות") המשולבת בזאת בהפניה.

קבוצת ד. זאבוס שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. על ידי ביקור ושימוש באתר, אתם מסכימים להיות מחויבים לכל השינויים או התיקונים הבאים ולציית לכל החוקים והתקנות החלים. אנו ממליצים למשתמשי האתר לבדוק את הגרסה המעודכנת ביותר של תנאי השימוש מעת לעת.

איננו מבטיחים שהאתר, או התכנים (כפי שמתואר ביתר פירוט להלן), יהיו תמיד זמינים או ללא הפרעה. אנו עשויים להשעות, לבטל, להפסיק או לשנות את כל האתר או חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת. לא נהיה אחראים כלפיכם אם האתר מסיבה כלשהי לא יהיה זמין בכל עת או לכל תקופה. אתם אחראי לבצע את כל הסידורים הדרושים כדי שתהיה לכם גישה לאתר. אתם גם אחראיים לוודא שכל האנשים שניגשים לאתר דרך חיבור האינטרנט שלכם מודעים לתנאי שימוש אלה ולתנאים ולהגבלות רלוונטיים אחרים, ושהם מצייתים להם.

החומרים המסופקים באתר מוגנים על ידי החוק החל, לרבות, אך לא רק, חוקי זכויות יוצרים באנגליה ואמנות בינלאומיות.

 • מידע אישי

אתר זה מופעל על ידי קבוצת ד. זאבוס שהיא קבוצה של חברות בערבון מוגבל, שבסיסה בקפריסין.

המידע האישי שאתם מוסרים לקבוצת ד. זאבוס ואשר נאסף מכם כפוף למדיניות הפרטיות החלה באתר זה. במידה שיש חוסר התאמה בין תנאי שימוש אלה לבין מדיניות הפרטיות החלה, מדיניות הפרטיות החלה היא שתקבע. אתם אחראיים לספק מידע מדויק, עדכני ומלא.

אם אתם מספקים מידע שאינו מדויק, עדכני או מלא, או אם לקבוצת ד. זאבוס יש סיבה להאמין שהמידע שמסרתם אינו מדויק, עדכני או מלא, יש לקבוצה את הזכות לאסור עליכם שימוש עתידי באתר.

 • הגבלות שימוש

התוכן באתר, כגון טקסט, גרפיקה, תמונות, סרטונים, צילומים, איורים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות, לוגו, מידע המתקבל מבעלי הרישיונות של קבוצת ד. זאבוס וחומרים נוספים ("התכנים") מוגנים על ידי זכויות קניין רוחני תחת חוקים אנגליים וזרים כאחד. הבעלות על התכנים – במילים אחרות, הבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים אלה – נשארת בידי קבוצת ד. זאבוס או של בעלי הרישיונות שלנו. כל הזכויות שלא ניתנו במפורש במסמך זה שמורות לקבוצת ד. זאבוס ולבעלי הרישיונות שלה. אם אתם מפרים אחד מתנאי השימוש הללו, ההרשאה שלכם להשתמש בתוכן תסתיים אוטומטית ועליכם להשמיד לאלתר את כל העותקים שיצרתם מכל חלק מהתוכן.

כל שימוש בתכנים שלא מותר במפורש בתנאי שימוש אלה מהווה הפרה של תנאי שימוש אלה ועלול להפר זכויות יוצרים, חוקים מסחריים וחוקים אחרים.

למעט אם צוין אחרת, אינכם רשאים, ללא אישור בכתב של ד. זאבוס, "לשקף" כל תוכן הכלול באתר או בכל שרת אחר ואתם מסכימים שלא לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור מחדש או לנצל לכל מטרה מסחרית, כל חלק מהאתר או התכנים שלא לפי אישור מפורש ובכתב מקבוצת ד. זאבוס. אינכם רשאים להשתמש באתר לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאי שימוש אלה, לרבות השמצה, הטרדה, מעקב, איום, התעללות או הפרה אחרת של זכויותיו של צד שלישי כפי שהוגדרו בחוק החל.

ד. זאבוס מאשרת לכם לצפות ולהוריד עותק בודד של האתר והתכנים. אתם מסכימים שלא תסירו או תשנו אישורים, זיכויים או הודעות משפטיות הכלולות באתר או בתוכן. במידת הצורך, תכלול את הודעת זכויות היוצרים הבאה: "copyright © 2018, D. Zavos Group. כל הזכויות שמורות.

אינכם רשאים להשתמש באתר בכל דרך העלולה לפגוע, להשבית, להעמיס או לפגוע באתר, או להפריע לשימוש והנאה של כל גורם אחר מהאתר. אינכם רשאים לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר באמצעות פריצה, כריית סיסמאות או כל אמצעי אחר.

קבוצת ד. זאבוס שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את גישתכם לאתר, או לכל חלק ממנו, בכל עת, אם תהיה סיבה מוצדקת, ללא הודעה מוקדמת או כל הודעה אחרת.

 • הגשת רעיונות

קבוצת ד. זאבוס אינה מקבלת הגשות מכל סוג שהוא דרך האתר (כגון חומרים, רעיונות, הצעות, ידע או מושגים, מלבד אלו שהתבקשו במפורש באמצעות שימוש מותר באתר) או בדרך אחרת. כל ההגשות, מלבד אלו שהתבקשו במפורש באמצעות שימוש מותר באתר, עשויות להימחק, לא להיקרא או להימחק, לפי שיקול דעתה של קבוצת ד. זאבוס. הנכם מעניקים בזאת לקבוצת ד. זאבוס רישיון בלתי חוזר, תמידי, ללא תמלוגים (כולל הזכות לתת רישיון משנה לצדדים שלישיים) לממש את זכויות הקניין הרוחני בכל הגשה שתוגש על ידכם או מי מטעמכם בקשר עם האתר ("הגשות ברישיון"). אתם מצהירים ומתחייבים שהשימוש על ידי קבוצת ד. זאבוס או בעלי הרישיון שלה בהגשות המורשות לא יפר את זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו.

 • היפר-קישורים מהאתר

האתר עשוי להכיל היפר-קישורים לאתרי אינטרנט ודפי אינטרנט אחרים ("דפי צד שלישי"), כמו גם לטקסט, גרפיקה, סרטונים, תמונות, מוזיקה, צלילים ומידע השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים אחרים (ביחד, "יישומי צד שלישי"). קבוצת ד. זאבוס אינה חוקרת, מפקחת או בודקת דפי צד שלישי או יישומי צד שלישי ולא בוחנת את דיוקם, שלמותם או התאמתם.

קבוצת ד. זאבוס אינה אחראית לדפי צד שלישי או לכל יישומי צד שלישי שניגשים אליהם דרך האתר. הכללת היפר-קישורים כלשהם לדפי צד שלישי או ליישומי צד שלישי באתר אינה מעידה על אישור האתר לכך. אם תבחרו לעזוב את האתר כדי לגשת לדפי צד שלישי או ליישומי צד שלישי, אתם עושים זאת על אחריותכם בלבד.

 • הסתמכות על מידע

החומר והתכנים באתר ניתנים למידע כללי בלבד. אין הכוונה שמידע זה ישמש עבורכם כעצה או המלצה שאתם צריכים להסתמך עליהם. עליכם לקבל ייעוץ מקצועי או מגורם מומחה לפני נקיטת או הימנעות מכל פעולה על בסיס התוכן באתר.

למרות שקבוצת ד. זאבוס עושה מאמצים סבירים לעדכן את המידע באתר, קבוצת ד.זאבוס אינה לוקחת אחריות ואינה ערבה, בין במפורש ובין במשתמע, כי המידע ו/או התכנים באתר מדויקים, מלאים או עדכניים נכון להיום.

 • אחריותה של קבוצת ד. זאבוס ומעניקי הרישיונות והשותפים שלה

השימוש באתר ו/או בתכנים הוא על אחריותכם בלבד. תוכן האתר עלול לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. קבוצת ד. זאבוס רשאית לעדכן את האתר ו/או לשנות את התכנים בכל עת. עם זאת, שימו לב כי כל אחד מהתכנים באתר עלול להיות לא מעודכן בכל זמן נתון, וקבוצת ד. זאבוס אינה מחויבת לעדכן אותו.

קבוצת ד. זאבוס אינה מתחייבת שהאתר, או כל אחד מהתכנים בו, יהיו נקיים משגיאות או השמטות.

בכפוף לחוק, קבוצת ד. זאבוס לא תישא באחריות כלפיכם לכל אובדן או נזק, בין אם בחוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות), הפרת חובה חקוקה או אחרת, גם אם היא צפויה, הנובעת משימוש או בקשר עם השימוש. או חוסר יכולת להשתמש באתר, או שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר.

קבוצת ד. זאבוס לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק שייגרמו על ידי וירוס, התקפת מניעת שירות מבוזרת או חומר מזיק טכנולוגי אחר שעלול להדביק את ציוד המחשב, תוכנות המחשב, הנתונים או חומר קנייני אחר שלכם עקב השימוש שלכם של האתר או להורדה שלכם של תכנים כלשהם בו, או בכל אתר מקושר אליו.

אלא אם הותר במפורש אחרת כאן, אתם מסכימים לא להשתמש באתר למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן, ובכפוף לחוק לקבוצת ד. זאבוס אין אחריות כלפיכם לכל אובדן רווח, אובדן עסק, הפרעה עסקית או הפסד של הזדמנות עסקית הנובעת או קשורה לשימוש שלכם, או לביצועים, באתר.

במידה שהחוק החל, קבוצת ד. זאבוס אינה כוללת את כל התנאים, האחריות, הייצוג או התנאים האחרים שעשויים לחול על האתר או כל תוכן בו, בין אם מפורש או אם משתמע.

שום דבר בתנאי שימוש אלה אינו מוציא או מגביל את אחריותה של קבוצת ד. זאבוס למוות או פציעה אישית הנובעת מרשלנות, או הונאה או מצג שווא במרמה, או כל אחריות אחרת שלא ניתן לשלול או להגביל על פי החוק החל.

 • שיפוי

אתם תהיו אחראיים ותישאו באחריות כלפינו ותשפה אותנו מכל הפסד או נזק שייגרם לקבוצת ד. זאבוס כתוצאה משימושכם באתר או בתכנים שלא מהמותר לפי תנאי שימוש אלה.

אתם מסכימים לשפות אותנו במלואו מפני כל התחייבות, תביעה, עלויות, הפסד או נזק של צד שלישי שייגרמו כתוצאה מכל הפרה על ידכם של תנאי שימוש אלה.

 • כללי

ההוראות הבאות נשארות לאחר פקיעת תוקף או סיומם של תנאי שימוש אלה מכל סיבה שהיא: הגבלות שימוש, הגשת רעיונות, אי הסתמכות על מידע, אחריות של קבוצת ד. זאבוס ומעניקי הרישיונות והשותפים שלה, שיפוי, חוקים החלים, ויתור והפרדה, סימני מסחר, וירוסים והסכמה מלאה.

 • חוקים ישימים

בכפוף להוראות הדין החל, תנאי שימוש אלה כפופים לחוקי אנגליה, ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוק. אתם וקבוצת ד. זאבוס מסכימים בזאת במפורש ונכנעים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט באנגליה לצורך פסיקה או סילוק של כל תביעה או מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה.

 • ויתור והפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה תימצא כלא תקפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, אי תקפותה של הוראה כזו לא תשפיע על תוקפן של שאר ההוראות של תנאי שימוש אלה, שיישארו בתוקף. שום ויתור על אף אחד מתנאי השימוש הללו לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי או תנאי כזה או כל תנאי או תנאי אחר.

 • סימני מסחר

שימוש לא מורשה בכל סימן מסחרי, סימן שירות או לוגו של קבוצת ד. זאבוס אסור, ועלול להוות הפרה של חוק הסימנים המסחריים.

וירוסים

איננו מבטיחים שהאתר יהיה מאובטח או נקי מבאגים או וירוסים.

אתם אחראים להגדיר את טכנולוגיית המידע, תוכנות המחשב והפלטפורמה שלכם כדי לגשת לאתר. עליכם להשתמש בתוכנה משלכם להגנה מפני וירוסים.

אין לעשות שימוש לרעה באתר על ידי הכנסת וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות לוגיות או חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית. אין לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר, לשרת בו מאוחסן האתר או לכל שרת, מחשב או מסד נתונים המחוברים לאתר. אין לתקוף את האתר באמצעות מתקפת מניעת שירות או מתקפת מניעת שירות מבוזרת. על ידי הפרת הוראה זו, ייתכן שאתם מבצעים עבירה פלילית על פי החוק החל.

קבוצת ד. זאבוס תדווח על כל הפרה כזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ותשתף פעולה עם רשויות אלו על ידי חשיפת זהותכם בפניהן. במקרה של הפרה כזו, זכותכם להשתמש באתר תיפסק לאלתר.

 • הסכם שלם

למעט כפי שצוין במפורש בהודעה או כתב ויתור מסויים שפורסמו על ידי או מטעמה של קבוצת ד. זאבוס באתר, תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות החלה של קבוצת ד. זאבוס, מהווים את ההסכם המלא בינכם לבין קבוצת ד. זאבוס ביחס לשימוש באתר ובתכנים.

 • צרו קשר

ליצירת קשר, אנא שלח לנו מייל לכתובת: sales@zavos.com

הירשמו לניוזלטר שלנו

הירשמו לניוזלטר שלנו וקבלו את כל החדשות האחרונות, העדכונים החמים והמבצעים המיוחדים