אישור הגירה קבוע לקפריסין | קבוצת ד. זאבוס - נדל"ן בקפריסין ולימסול

אישור הגירה קבוע לקפריסין

השקעה / קריטריונים פיננסיים:

בהתאם להוראות תקנה 6(2) לתקנות הזרים וההגירה, החליט שר הפנים הקפריסאי, לאחר שהודיע על כך למועצת השרים, להעניק אישור הגירה למבקשי מדינה שלישית, שאינה חברה באיחוד האירופי, במקרים שבהם מתקיימים התנאים הבאים:

 • 1. על המבקש להגיש יחד עם הבקשה שטרי בעלות או חוזה מכר על שמו ו/או בן/בת זוגו, אשר הוגשו רשמית במשרד המקרקעין והמדידות, כששוויו הכולל עומד על לפחות 300,000 אירו (לא כולל מע"מ) וקבלות תשלום רשמיות של לפחות 200,000 אירו (לא כולל מע"מ), ללא קשר למועד מסירת המקרקעין. יודגש כי מלוא התשלום של שווי המקרקעין ישולם בחשבון מטעם מוסד פיננסי בקפריסין. יש להוכיח כי הסכומים שהוזכרו לעיל הועברו לקפריסין מחו"ל. יצוין, כי ניתן לקבל את רכישת המקרקעין גם כאשר היא נעשית על שם אדם משפטי, ובלבד שהמבקש ו/או בן/בת זוגו הם בעלי המניות הבלעדיים או הבעלים שאמורים ליהנות ממנו וכי אדם משפטי זה מבוסס באופן חוקי ברפובליקה או במדינה אחרת של האיחוד האירופי או האזור הכלכלי האירופי.
 • 2. לצורך יישום מדיניות זו רשאי המבקש לרכוש עד שתי יחידות דיור (דירות או בתים), שיכולות להיות עצמאיות, אך יירכשו מאותה חברת פיתוח, או יחידת דיור אחת וחנות בשטח של עד 100 מ"ר, או יחידת דיור ומשרד בשטח של עד 250 מ"ר, ובלבד ששווי השוק הכולל עומד בתנאים של סעיף 2.3. במקרה של זוג, הגבלות אלו חלות על בני הזוג ולא על כל אחד מהמעורבים. הרכישה האמורה חייבת להיות ביחס לנכס (והשילובים שתוארו לעיל) שנמכר לראשונה על ידי חברת פיתוח. במקרה של רכישת שתי דירות, שתיהן חייבות להימכר על ידי אותה חברת פיתוח. החל מיום 7/05/2013, לצורך תקנון זה, לא יתקבלו בקשות ביחס למכירה חוזרת של דירות. יודגש כי חוזי מכר ביחס למכירה חוזרת של דירות שהוגשו רשמית במחלקת מקרקעין ומדידות לפני 07/05/2013 (מועד הגשת חוזי המכר יאושר על ידי אגף קרקעות ומדידות), יתקבלו לצורך יישום מדיניות זו. יצוין כי העברת הנכס הנרכש ללא החלפה מיידית בנכס אחר, כמתואר בסעיף 2.3, בשווי זהה ו/או גבוה יותר ובהתאם לתנאי נוהל זה (כלומר נמכר תמורת פעם ראשונה על ידי חברת פיתוח), תביא לביטול היתר ההגירה לפי הוראות תקנה 6(2) לתקנות הזרים וההגירה.
 • 3. הוכחה להכנסה שנתית קבועה של לפחות 30,000 אירו שיכולה להיות מכל מקור שהוא, מלבד עבודה בקפריסין. סכום מינימום זה עולה ב-5,000 אירו לכל בן משפחה תלוי וב-8,000 אירו לכל הורה של המבקש הראשי ו/או בן הזוג.

השקעה בעלת ערך גבוה יותר עבור ילדים בגירים

אישור הגירה יכול להינתן גם לילדי המבקש אם גילם מעל 18 ושאינם תלויים כלכלית במבקש, ובלבד ששווי השוק של המקרקעין הנרכשים המיוחסים לכל ילד כאמור הוא 300,000 אירו לפחות (לא כולל מע"מ), כמתואר בפסקה 2.3 לעיל (למשל במקרה שלמבקש יש ילד בן 30 והוא מעוניין לקבל אישור הגירה, על המבקש לרכוש מקרקעין בשווי של €600,000, אם למבקש יש 2 ילדים בוגרים, והם עצמאים כלכלית, הוא חייבים לרכוש נדל"ן בשווי של €900,000 וכו'). במקרה כזה, עם הבקשה יש להגיש אישור תשלום עבור 66% משווי השוק של המקרקעין (למשל 400,000 אירו למקרקעין בשווי שוק של 600,000 אירו). יצוין כי רכישת המקרקעין חייבת להתבצע אך ורק על שם אחד ו/או שני ההורים, או על הילד בלבד או על שני ההורים והילד, ובלבד שבמקרה כזה כל ילד יגיש את המסמכים הדרושים עם בקשתו (למשל הכנסה שנתית מובטחת של 30,000 אירו, פיקדון במוסד פיננסי בקפריסין בסך של 30,000 אירו, המחויב ל-3 שנים)

קריטריונים איכותיים:

1. על המבקש ובן זוגו להגיש אישור על רישום פלילי נקי ממדינת מגוריהם או מקפריסין, במקרה שהם תושבי הרפובליקה, המעיד כי אינם מהווים איום בשום צורה על הציבור, על הסדר הציבורי ועל ביטחון קפריסין.

2. המבקש ובן זוגו יאשרו כי אין בכוונתם לבצע כל סוג של עבודה בקפריסין. יצוין כי המבקש ו/או בן זוגו עשויים להיות בעלי מניות בחברה הרשומה בקפריסין, וההכנסה מדיבידנדים של חברה כזו בקפריסין לא תהווה מכשול לצורך קבלת אישור הגירה.

3. בעל רישיון הגירה לפי הוראות תקנה 6(2) לתקנות הזרים וההגירה מחויב לרכוש מגורים בקפריסין בתוך שנה (1) ממועד מתן אישור ההגירה. יחד עם זאת, בעל היתר כאמור, וכן התלויים בו הכלולים בהיתר שלו/ה, מחויבים שלא להיעדר מהרפובליקה יותר משנתיים (2) שנים. אחרת, היתר ההגירה יתבטל אוטומטית לפי הוראות תקנה 6(3), ו/או יכול להתבטל לפי הוראות תקנה 6(4).

4. כל התיעוד הדרוש המצורף לבקשה לאישור הגירה, לרבות תרגום זה ליוונית או אנגלית, חייב להיות מאושר כדין.

נוהל הגשה ובחינה של בקשה:

 • 1. בקשות בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש ישירות למחלקת המרשם האזרחי וההגירה (CRMD) באופן אישי או באמצעות נציג מוסמך (מספרי הטלפון הרלוונטיים הם: 22-403921 ו-22-403943). עם הגשת הבקשה יש לשלם עמלה בסך 500 אירו.
 • 2. לבקשות המוגשות באמצעות נציגים מורשים יש לצרף מכתב הרשאה מהמבקש המציין את הפרטים, הכתובת המלאה ומספר ההתקשרות של הנציג.
 • 3. הבקשה תטופל על ידי ה CRMD-ותוגש לשר הפנים, באמצעות המזכיר הקבוע של משרד הפנים. ראיון עם המבקש יתקיים רק כאשר ימצא צורך בכך על ידי המזכיר הקבוע של משרד הפנים.
 • 4. משרד הפנים יודיע למבקש או לנציגו המוסמך ול CRMD-על החלטת שר הפנים.

לוח זמנים להוצאת אישור הגירה:

יודגש כי בהתקיים הקריטריונים של תקנון זה ובאין נימוקים לרישום הפלילי של המבקש ולא לסוגיות הסדר הציבורי וביטחון הציבור, הבקשה תיבחן על ידי שר הפנים באופן חיובי ויונפק אישור הגירה. ההערכה היא כי ההליך המתואר בהצהרת מדיניות זו לבחינת הבקשה לא יעלה על חודשיים (2 חודשים) ממועד הגשת הבקשה המלאה.

הטפסים הבאים זמינים באופן אלקטרוני באתר הרשמי של מחלקת רישום האזרחי וההגירה
 • טופס בקשה (MIP1)
 • רשימת המסמכים שהוגשו עם הבקשה
 • רשימת המסמכים שהוגשו עם הבקשה לילדים בוגרים
 • רשימת המסמכים שהוגשו עם הבקשה עבור הורי המבקש
 • תצהיר או הצהרה רשמית לגבי ההכנסה השנתית של המבקש, עם ראיות תומכות אחרות
 • הצהרה רשמית בדבר אישור אי העסקת המבקש ובן זוגו בקפריסין. אף אחד מהאמור לעיל אינו משפיע על שיקול הדעת המוחלט של קבינט השרים בקבלת החלטה.

יש לכם שאלה? צרו איתנו קשר לתיאום פגישה

למידע נוסף על מגוון הנכסים שלנו בקפריסין, אנא מלאו את הטופס ונציג צוות המכירות שלנו ייצור איתכם קשר בהקדם

צרו קשר

הירשמו לניוזלטר שלנו

הירשמו לניוזלטר שלנו וקבלו את כל החדשות האחרונות, העדכונים החמים והמבצעים המיוחדים